Info

Kaikki tätä sivustoa koskevat palautteet ja kysymykset ovat tervetulleita!

Laita sähköpostin vastaanottajaksi ’podcastinfo’.
vastaanottajatähän@
melodata.fi.

Jos haluat koulutusta podcastin tekemiseen, tutustu Melodata Tuotantojen koulutustarjontaan: www.melodata.com .

Happy podcasting!

Melodata Tuotannot / Melodata Productions
Ohjastajankuja 2
32200 LOIMAA
Y-tunnus 2099793-6
Alv.rek.
Kotipaikka: Loimaa, Finland.